Darmowy Katalog Stron

Polska Platforma Uniwersytecka - wpisy w formie wizytówek, filmy i grafiki w opisach, zespół redakcyjny, promocja stron, mocna pozycja

Fundacja Inkubator

Fundacja Inkubator została powołana 11 czerwca 1992 r. przez Zarząd Miasta Łodzi, działający w imieniu Gminy Miejskiej Łódź, i przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. W dniu 19 października 1992 r. Fundację Inkubator wpisano do Rejestru Fundacji prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy pod nr 3097. Fundacja, jako jedna z pierwszych w Polsce, uruchomiła Inkubator Przedsiębiorczości, który działał do 2006 r.
W dniu 28 stycznia 2005 r. Fundacja Inkubator została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym (numer KRS: 0000227039) w rejestrze fundacji oraz w rejestrze przedsiębiorców.

W skład Rady Fundacji wchodzi dwóch przedstawicieli Urzędu Miasta Łodzi oraz jeden przedstawiciel Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Organem kierującym bezpośrednio pracą Fundacji Inkubator jest Zarząd. Od sierpnia 2007 r. Prezesem Zarządu jest Joanna Renata Szmit.

W ramach swojej działalności Fundacja Inkubator prowadzi:

  • Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości
  • Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości

Podstawowym celem statutowym Fundacji Inkubator jest tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu i rozwojowi małych i średnich przedsiębiorstw.

Fundacja Inkubator świadczy, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie KSU dla MSP, usługi w czterech kategoriach:

  • informacyjne,
  • finansowe – udzielanie pożyczek,
  • szkoleniowe,
  • doradcze o charakterze ogólnym.

Najważniejszym założeniem funkcjonowania Fundacji Inkubator jest kompleksowość i jakość świadczonych usług. Czynniki gwarantujące wykonanie ww. usług na najwyższym, oczekiwanym przez Klienta poziomie to m.in.:

  • wysoko wykwalifikowana kadra,
  • doświadczenie w realizacji wielu projektów, w tym europejskich,
  • dostęp do baz danych,
  • zaplecze dydaktyczno – materialne.

 

Fundacja Inkubator

inku

Reklama

DARMOWY KATALOG STRON UNIRANK.PL © 2010-2015 Frontier Theme